Uhlík radí

Uhlík radí

Svůj obytný dům vytápím pomocí kotle na uhlí, kupuji Bílinské nízkosirnaté uhlí (ořech 2) v uhelném skladu poblíž svého bydliště. Zajímaly by mě kvalitativní parametry tohoto paliva.
Prohlédněte si prosím katalog, jehož elektronickou podobu najdete na http://www.sd-bilinskeuhli.cz/aktivity/prodej-uhli/katalog-hnedeho-uhli.aspx

Plní Bílinské nízkosirnaté uhlí legislativní požadavky na kvalitu?
Ano, Bílinské nízkosirnaté uhlí plní požadavky stanovené vyhláškou MŽP č. 415/2012 na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v malých a středních energetických zdrojích.

Lze počítat i do budoucna s dodávkou uhlí pro maloodběratele?
Předpokládaná těžba na Dolech Bílina je až do roku 2055.

Budou muset ustoupit nějaké obce těžbě hnědého uhlí v lokalitě Bílina?
Nespornou výhodou Severočeských dolů a.s. je, že těžební postup na Dolech Nástup Tušimice a na Dolech Bílina neohrožuje svojí činností žádnou obec ani sídlo.

Jaký mi doporučujete postup v případě, kdy mám podezření, že uhlí, které jsem zakoupil coby bílinské nízkosirnaté je nižší kvality? Jak jej mohu reklamovat?
Jednoznačně doporučujeme v případě nespokojenosti se zakoupeným uhlím reklamovat u svého prodejce. Dalším doporučením pro budoucí nákupy bílinského uhlí je nakupovat u prodejců zkategorizovaných a oceněných zlatou, stříbrnou či bílou známkou, jejichž přehled máte tady – stačí pouze rozkliknout kraj, ve kterém žijete: http://www.sd-bilinskeuhli.cz/mapa-uhelnych-skladu.aspx

Nakoupil jsem dodávku bílinského uhlí, to se mi však zdá být mokré – můžete mi tuto skutečnost objasnit?
Část produkce bílinského nízkosirnatého uhlí prochází přes úpravnu praním, průměrná hodnota obsahu vody v takto upravovaném uhlí je 34% (obsah vody v původním stavu je 30%). Vlivem mokré úpravy uhlí je docíleno menšího obsahu popelu a tím i následně vyšší výhřevnosti upravených uhlí. Více se dozvíte zde.

Použito ze stránek www.sdas.cz