Získali jsme důležité ocenění kvality!

V rámci zkvalitnění prodeje hnědého uhlí z dolů a.s, úpravna Ledvice bylo provedeno pracovníky dolů a.s. hodnocení uhelných skladů. Jedná se o splnění stanovených kritérií, které se z hlediska kvality prodeje i péče o konečného zákazníka jeví pro Severočeské doly, a.s. jako důležité a rozhodující.

Cílem kategorizace uhelných skladů je vyzdvihnout sklady, jež splňují určité kritéria jako např. správně skladují uhlí či mají další doprovodné služby apod. a tyto prověřené sklady doporučit zákazníkovi.