Vážení zákazníci, oznamujeme, že nyní probíha akce JARNÍ SLEVY UHLÍ A BRIKET

Uhelné sklady a Hutní materiál Polička (https://www.nejuhli.cz/)

Reklamační řád

ŠVANDA spol. s.r.o., Střítežská 364, 57201 Polička

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro vyřízování reklamací tuhých paliv

Jakostní a váhové reklamace dodávek tuhých paliv uplatní kupující u prodávajícího a to v místě expedice.

JAKOSTNÍ REKLAMACE

 1. Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliva stanovených výrobcem v nabídkovém katalogu.

 2. Prodávající neodpovídá za vady jakosti uhlí, které byly způsobeny po splnění dodávky.

 3. Kupující uplatní jakostní reklamaci ihned při prevzetí dodávky, nebo provede reklamaci nejpozději následující pracovní den na skladě, odkud bylo palivo expedováno.

 4. O reklamaci bude proveden zápis a rozhodne o ní vedoucí provozovny ihned, ve složitějších případech do 3 dnů a to tímto způsobem:

  – poskytnutím slevy na prodané palivo, nebo jeho části nad stanovenou normu příměsí jiného druhu

  – výměnou zcela nebo z části za palivo bez vady

  – převzetím vadného paliva zpět a vrácením zaplacené částky

  – pokud nedojde k dohodě a hospodárnému vyřešení uplatněné reklmace podle předchozího ustanovení, rozhodne o oprávněnosti kontrolní přejímk avýsledek rozboru kontrolních vzorků

  – v případě, že kontrolní přejímka nepotvrdí kupujícím označené vady, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s rozborem vzorků

  – kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup k reklamované dodávce paliv a její objektivní posouzení

 5. Prodávající neodpovídá za vady paliva, na které byl kupující upozorněn předem při objednání a na které případně již byla učiněna sleva se souhlasem kupujícího.

VÁHOVÉ REKLAMACE

 1. Váha dodávky při každém vážení na dopravním prostředku se stanovuje v tunách na dvě desetinná místa. Kilogramy se zaokrouzhlují na setiny tuny nahoru.

 2. Rozhodujícím údajem pro stanovení hmostnosti dodávky je výsledek vážení na pravidelně cejchované váze prodávajícího.

 3. Kupující má právo požadovat kontrolní převážení na váze prodávajícího. V případě oprávněné reklamace po kontrolním vážení bude reklamace uznána a chybějící palivo nahrazeno. V případě neoprávněné reklamace uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním vážením

 4. Při kontrolním vážení na jiné váze je nutná přítomnost prodávajícího a váha musí být rovněž opatřena platným cejchem. Vícenáklady spojené s tímto převážením budou hrazeny tak, jak je uvedeno v bodě 3.