Vážení zákazníci, oznamujeme, že nyní probíha akce JARNÍ SLEVY UHLÍ A BRIKET

Uhelné sklady a Hutní materiál Polička (https://www.nejuhli.cz/)

Hnědé uhlí Ledvice

 

Název a označení Druh a klíč tř. Zrnitost (mm) Výhřevnost MJ/Kg
Bílinské uhlí Kostka ko2-113 40-100 17,60
Bílinské uhlí Ořech 1 o1-121 20-40 17,60
Bílinské uhlí Ořech 2 o2-122 10-25 17,60

 zaručená minimální výhřevnost u produktů ko2, o1 a o2 činí min. 16,5MJ/Kg

Více informací o Bílinském uhlí naleznete v katalogu zde.      

Provoz Úpravna uhlí Ledvice

Vytěžené uhlí z těžební lokality Doly Bílina obsahuje různé příměsi, má různou velikost a ostatní jakostní parametry. Proto je nutné další zpracování surového uhlí v úpravně. Úpravárenskou činnost lze zjednodušeně rozdělit na drcení (získá se potřebná velikost zrna), třídění (uhlí se roztřídí podle velikosti) a rozdružování (oddělí se čisté uhlí od příměsí).